همه ی سطوح حفره ی دهان شامل بافت های نرم وسخت توسط یک لایه از مواد ارگانیک به نام پلیکل اکتسابی پوشیده می شوند. همچنین رجوع شود به: Pellicle

منبع:

Siqueira WL, Oppenheim FG. Small molecular weight

proteins/peptides present in the in vivo formed human

acquired enamel pellicle. Arch Oral Biol. 2009;54:437.

Siqueira WL, Zhang W, Helmerhorst EJ, et al. Identification

of protein components in in vivo human acquired enamel

pellicle using LC-ESI-MS/MS. J Proteome Res. 2007;6:2152.

Yao Y, Berg EA, Costello CE, et al. Identification of protein

components in human acquired enamel pellicle and whole

saliva using novel proteomics approaches. J Biol Chem.

2003;278:5300.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر