نوارهای باریک حاوی ذرات ساینده که انعطاف پذیر می باشد.این نوارها عمدتا جهت کاهش عرض مزیودیستالی دندانها از طریق سایش مینای اینترپروگزیمال مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع:

Zwemer TJ. Mosby’s dental dictionary. Mosby, StLouis, 2004.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر