یک هدف مهم جراحی پلاستیک پریودنتال اصلاح اتصالات عضلانی و فرنومی است که ممکن است تا کرونال موکوژنژیوال جانکشن گسترش یابد. اگر لثه ی چسبنده و کراتینیزه ی کافی در کرونال فرنوم وجود داشته باشد ممکن است حذف فرنوم ضروری نباشد. فرنومی که به مارژین لثه تجاوز کرده می تواند با برداشت بیوفیلم تداخل کرده وکشش روی فرنوم تمایل دارد سالکوس را باز کند. در این موارد برداشت جراحی فرنوم تجویز می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch65 p3625.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر