خطی که پوگونیون بافت نرم (برجسته ترین نقطه بافت نرم چانه) را به برجسته ترین نقطه لبها وصل می کند و از این لحاظ شبیه H line  می باشد. از این خط جهت ارزیابی موقعیت لبها استفاده می شود.

منبع:

Ghom AG. Textbook of oral radiology. Elsevier; 2008

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر