خطی که سلا را به گناتیون وصل می کند. در آنالیز Downs زاویه قدامی تحتانی بین این خط با پلن فرانکفورت به عنوان شاخصی برای ارزیابی جهت رشدی مندیبل اندازه گیری میشود.

منبع:

Jacobson A. Jacobson RL. Radiographic cephalometry. 2nd ed. 2006

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر