• زایلیتول یک محصول جدید برای برنامه های پیشگیری کننده از پوسیدگی است. حاوی قند ۵ کربنه طبیعی است که از درخت بریج، جو دوسر ، بلال ، توت فرنگی وموز به دست می آید.
  • زایلیتول مانع چسبیدن مولکول ساکارز به استرپتوکوک موتانس می شود واسترپتوکوک موتانس نمی تواند زایلیتول را تخمیر ومتابولیزه کند در نتیجه هیچ اسیدی تشکیل نمی دهد واین مکانیسم باعث کاهش بروز پوسیدکی ها می شود.
  • بیمارانی که ریسک بالای از نظر پوسیدگی قرار دارند برایشان جویدن آدامس زایلتول به مدت ۵-۳۰ دقیقه بعد از غذا یا میان وعده تجویز می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p79

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر