قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت است که توسط تیوب اشعه ایکس  تولید می شود. در تیوب اشعه ایکس، جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به آند باعث تولید این اشعه می گردد. از این اشعه به صورت گسترده در فرایند تشخیص و درمان در پزشکی استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Klug HP, Alexander LE. X-ray diffraction procedures. New York: Wiley; 1954.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر