حالتی  است که در آن کاسپ پالاتال مولر فک بالا نسبت به شیار مرکزی مولر فک پایین باکالی تر قرار میگیرد.این حالت بیشتر در بومیان استرالیا دیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.Chapter 1 page 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Brown T, Abbott AH, Burgess VB. Longitudinal study of dental arch relationships in Australian Aboriginals with reference to alternate intercuspation. American journal of physical anthropology. 1987 Jan 1;72(1):49-57.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر