• خلال دندان های با انتهای گرد هستند که حدود ½ اینچ (۱۲میلیمتر) طول داشته وج گفته می شود ، وبا پلایر شماره ۱۱۰، داخل امبراژور جینجیوالی از طرف لینگوال یا فیشیال (هر کدام که بزرگتر است) ، قرار داده می شود.
  • وج جداسازی سریعی حین تراش دندان وترمیم ایجاد می کند
  • اهداف وج گذاری : کنترل نشت خون ورطوبت ناحیه لثه ، کانتور صحیح بخش پروگزیمال، تثبیت کردن ماتریکس وریتنر حین کنداس ماده ترمیمی .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 7p203

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر