طرحریزی درمانی که حرکات دندانی یا تغییرات جرّاحی مورد نیاز برای حصول نتایج مطلوب در صورت را به همراه داشته باشد. معمولا شامل نمای سفالومتریک جانبی بیمار است که با نتایج درمان تغییراتی در آن داده می شود تا نتایج مورد انتظار در آن دیده شود (بصورت دستی یا به کمک برنامه کامپیوتر). وقتی نتایج درمان با رشد در کنار هم قرار گیرند(=در بیمار در حال رشد) پیش بینی نتایج دقیق نخواهد بود. در بیماران جرّاحی پاهی آنرا Surgical Prediction Tracing می نامند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page278

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر