• یک وزیکول،یک برجستگی کوچک حاوی مایع در اپیدرم است (پوست یا مخاط) که قطری <۱ سانتی متر دارد.مایع وزیکول معمولا از لنف یا سرم تشکیل شده است ولی می تواند حاوی خون و عوامل عفونی هم باشد.اپیتلیالی که وزیکول را پوشانده نازک است و سرانجام تخریت میشود که منجر به  ulcer و eschar (پوسته پوسته شدن سطحی) می شود، وزیکولها پیامد شایع التهاب ناشی از عفونت های ویروسی مثل هرپس سیمپلکس ، herpes zoster ، آبله مرغان ، آبله هستند.در عفونت های ویروسی ، وزیکول مملو از ویروس است و به شدت آلوده کننده.

برجستگی کوچک اپیدرمال گرد که معمولا حاوی ماده ای شفاف است و به آن تاول یا بولا نیز گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; section 2

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burket’s oral medicine diagnosis and treatment, tenth edition, ulcerative, Vesicular, Bullous lesions

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر