طول لب بالا یا فاصله Sn تا Sts (استومیون فوقانی) می بایست تقریبا یک سوم ارتفاع یک سوم تحتانی صورت (Sn-Meنسج نرم) باشد.

منبع:

Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-d Imaging 2nd Edition. Jacobson A. Chapter  19

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر