۱٫بخشی از یک دندان است که بین حداکثر کانتور و لثه قرار دارد و از حداکثر برجستگی کمتر بر جسته است.

۲٫کانتوری از یک مقطع ریج باقیمانده از قوس دندانی است که از قرار دادن دنچر و یا پروتز دیگر جلوگیری می کند.

۳٫بخشی از یک حفره آماده شده است که ایجاد یک قفل مکانیکی و یا منطقه گیر می کند؛ ممکن است در یک حفره که با فویل طلا و یا آمالگام پر می شود، مطلوب باشد اما در یک حفره آماده شده برای رستوریشن سمان شونده نامطلوب است.

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 733
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Shillingburg, Whitsett LD. Fundamentals of fixed prosthodontics. 2.Carr AB, Brown DT. McCracken's removable partial prosthodontics. Elsevier Health Sciences; 2010 Jun 22. 3.Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic treatment for edentulous patients. Mosby. 2005 Sep 20;12:195-7.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر