هر آنچه در ارتباط با یک تومور یا ناشی از یک تومور باشد.
به واژه Tumor مراجعه شود.

منبع: -Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر