1. ابزاری برای تراش و پیرایش کست ها می باشد .
  2. این ابزار می تواند دستی و یا اتوماتیک باشد
  3. هدف آن ایجاد کست های تشخیصی منظم و متناسب برای کمک به تشخیص و طرح درمان است.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Avery DR. Mosby’s Dental Dictionary: Elsevier – Health Sciences Division; 2013. page 726

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر