وسیله ای است فلزی که از عمق کام عبور می کند و دو دندان مولر را به هم وصل می کند. این وسیله کاربردهای زیادی دارد از جمله: حفظ فضا، کنترل انکوریج، اصلاح تورک دندانهای مولر، اصلاح تنگی قوس دندانی در ناحیه مولری، دیستاله کردن مولرها و اصلاح چرخش آن ها.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر