یک ظرف قاشقک مانند برای حمل مواد قالبگیری به حفره دهان است که مواد قالبگیری را به منظور ثبت همه سطوح محدود می کند و مواد قالبگیری را  در حال ست شدن کنترل می کند.

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 721
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Shillingburg, Whitsett LD. Fundamentals of fixed prosthodontics. 2.Carr AB, Brown DT. McCracken's removable partial prosthodontics. Elsevier Health Sciences; 2010 Jun 22. 3.Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic treatment for edentulous patients. Mosby. 2005 Sep 20;12:195-7.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر