• استفاده از نور برای ایجاد حرارت ، واکنش اکسیداسیون هیدروژن پراکساید را تسریع کرده وبه درمان سرعت می بخشد. تکنیک ترمو کاتالیتیک شامل قرار دادن مایع هیدروژن پراکساید ۳۵% داخل اتاقک پالپی می باشد واز نورهای … وکوارتز هالوژن با شدت بالا ، استفاده شده اند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p312

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر