به افزایش فاصله ی کانتوس داخلی چشم ها بدون افزایش در فاصله ی بین مردک چشم ها گفته می شود.این حالت در صدمات صورت میانی، شکستگی های بینی و بیماری های مادرزادی همچون Fetal Alcohol Syndrome  دیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis III E. Contemporary oral and maxillofacial surgery: Elsevier Health Sciences; 2013 chapter 25 page 493

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics: Elsevier Health Sciences; 2014.chapter 5

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر