Elastic Open Activator

تعدیل شده اکتیواتوری است که G Klammt طراحی نمود. بخش آکریلی جهت افزایش استفاده کاهش یافته و اجزا سیمی بیشتر شده است.طراحی ارتجاعی ب انقباض ایزوتونیک عضلات را مجاز می نماید.( این برخلاف دستگاههای Rigid است که فقط انقباض ایزومتریک را اجازه می دهد.)

Bite jumping appliance

اصطلاح bite jumping اولین بار توسط هربست ارائه شد که تغییر در رابطه ساژیتالی بین فکی با جابجایی قدامی مندیبل را توصیف میکند. اپلاینس هربست یا bite jumping دستگاه فانکشنال اغلب ثابت یا متحرکی است که در کودکان جوانتر در دوره دندانی دائمی استفاده میگردد. انواع مختلف بند شونده و انواع با روکش استنلس استیل…

Proclination of Upper Incisors, Risk of Trauma and Missing

پروکلینیشن دندان های قدامی فک بالا خطر صدمه دیدن این دندان ها را افزایش می دهد. گزارشات نشان می دهندکه بیش از ۴۰ در صد کودکان با اورجت بالای ۸ میلیمتر دچار صدمه دندانی می شوند. بیشترین صدمه دیدگان در گروه سنی ۲-۴ ساله، و سپس در گروه سنی ۷-۹ سال قرار دارند. این صدمه…

Functional Appliance, Bite Registration

ثبت بایت فانکشنال توسط موم انجام می شود. هدف این مرحله رسیدن به وضعیت نوک به نوک در ثنایا ها در صورت امکان است. با این حال اگر اورجت شدید باشد و یا کودک کم سن باشد می توان این کار را به صورت دومرحله ای انجام داد. در مرحله اول کودک فک پایین خود…

Lip Trap

در Lip Trap  ثنایا های فک بالا روی لب پایین قرار می گیرند. Lip Trap می تواند سبب جابجایی دندان ها (پروکلینیشن ثنایاهای بالا و رتروکلینیشن ثنایا های پایین) شود و اغلب علامتی برای دیسکرپانسی اسکلتال می باشد. درمان زود هنگام جهت ممانعت از ایجاد صدمه به ثنایا های بالا ضروی است اما باید دقت…

Hybrid Functional Appliance

اصطلاحی عام است که به دستگاه فانکشنالی گفته می شود که اجزا مختلف دستگاه های فانکشنال به طور غیرقرینه در آن به کار رفته اند. استفاده عمده آن در اصلاح شیب طرفی پلان اکلوزال یا رشد نامتقارن فک پایین در بیماران دارای ناقرینگی نظیر میکروزومی همی فاسیال و اختلال رشد متعاقب شکستگی کندیل می باشد.…

Herren Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال است که در ۱۹۵۳ توسط P. Herren معرفی شد. موم بایت در این دستگاه در حداکثر جلو آوردن و بازکردن زیاد فک پایین ثبت می شود. براساس نظر طراح، این امر باعث افزایش فعالیت عضله پتریگویید خارجی  نمی شود.
L.S.U. (Louisiana State University) Activator نوع مختصر تغییر یافته این دستگاه می باشد.