Functional Appliance

یک appliance متحرک یا ثابت است که موقعیت فک پایین را تغییر می دهد و نیروی حاصل از کشیدگی عضلات ، بافتهای نرم و تغییر محیط عصبی عضلانی را به بافتهای اسکلتی و دندانی می فرستد تا حرکت دندان و تعدیل رشدی(Growth Modification) را ایجاد کند

Bimler Appliance] Bite Former]

دستگاه Gebiss Former یا Eelastic Bite Former توسط Hans Peter Bimler در ۱۹۴۹ بعد از تغییرات زیاد به شکل نهایی خود در آمد. این دستگاه شامل یک سیم لبیالی روی قوس فک بالا و یک سیم لینگوالی روی فک پایین است. تنها تفاوت آن است که این سیم ها به دندانها متصل نمی شوند ولی…