سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم Determinate گشتاورها و نیروها را می توان به سادگی اندازه گیری کرد. هنگامی که کنترل مقدار نیرو برای تولید پاسخ بیولوژیک مطلوب ضروری می باشد، این سیستم مناسب می باشد. تقریبا تمام سیستم هایDeterminate در ارتودنسی شامل یک کوپل در یک انتها و فقط یک نیرو (و نه کوپل) در انتهای دیگر می باشند. سیم به عنوان فنر می تواند در یک انتها در تیوب یا براکت قرار گیرد اما در انتهای دیگر حتما باید طوری بسته شود که فقط در یک نقطه تماس وجود داشته باشد.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013:336p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر