کارسینوم سلول های سنگفرشی یا SCC شایع ترین بدخیمی مهاجم اپیتلیوم دهانی است. این سرطان شایع ترین نوع سرطان دهان می باشد و بیش از ۹۰%  از نئوپلاسم های بدخیم حفره دهان را تشکیل می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Section 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر