نوعی پیوند است که شامل اپی تلیوم و لایه ای از بافت همبند زیرین می شود و برداشت آن باعث عریان شدن استخوان نمی شود زیرا استخوان با لایه ای از بافت همبند و همچنین پریوستیوم پوشیده باقی می ماند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 2015.chapter 57 paage 582

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Lang NP, Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set: John Wiley & Sons; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر