فعالیت بیش از حد عضلات جونده که به سمت چرخه معیوب و نادرست پیش می رود به عنوان علتی برای دردهای میوفاسیال مطرح شده است. Muscle Spasm و Reflex Muscle Splinting برای توصیف این شرایط به کار می روند. ارتباط بین فعالیت بیش از حد عضله و درد عضلات جونده هنوز به اثبات نرسیده است و تفاوتی در فعالیت الکترمیوگرافی در حالت استراحت بین عضلات دردناک مسئول بستن فک و عضلاتی که درد ندارند یافت نشده است. در این حالت انقباض تونیک به وسیله CNS ایجاد می شود. طول عضله ای که دچار اسپاسم شده است، کوتاه شده و حرکت آن محدود و دردناک می گردد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket,s oral medicine. 11 th ed, 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر