رادیکس یا ریشه بینی در نمای نیمرخ تحت عنوان نازیون بافت نرم نیز شناخته می شود.

این نقطه بر روی بیشترین تقعر در پلن میدساجیتال، بین پیشانی و بینی قرار دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر