نوعی براکت که دارای یک جفت Tie-wing می باشد.

در این طرح در مقایسه با براکت های Twin به علت افزایش فضای بین براکت ها انعطاف سیمی بیشتر است.  با این حال به لحاظ اصلاح چرخش و زاویه مزیو دیستال Tip)) تاج ضعیف تر عمل می کند.

در یک تغییر در طراحی،  در براکت هایی به نام Lewis بازوهایی به مزیال و دیستال تاج افزوده شده که در صورت لزوم با خم کردن آن و ایجاد خمش در سیم اصلاح چرخش بهبود میابد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS. History of orthodontics, a glance at an exciting path the oldest speciality of dentistry has treated so far. 1st ed. New Delhi: Japee brothers’ medical publishers; 2013. P.111 .

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر