1. سیالوآدنیت یا سیالادنیت به التهاب یک غده بزاقی اطلاق می شود.
  2. این التهاب می تواند ناشی از عفونت ویروسی یا باکتریال یا مسدود شدن غده بزاقی باشد و میتواند به صورت التهاب حاد یا مزمن یا راجعه بروز کند.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved. Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر