به از دست دادن فیزیولوژیک  دندان های شیری گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.Page 242
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15. 2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر