• یکی از بخش های وسایل دندانپزشکی . که در واقع تیغه به دسته متصل می کند، معمولا صاف ، گرد وتیپر است. هنگامیکه از وسیله برای وارد کردن فشار بر روی سطح دندان استفاده می شود، به منظور اینکه از چرخش وسیله در دست جلوگیری شود، معمولا یک یا چند خمیدگی روی shankمنظور گردید.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6p177

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر