• دیسک هی جدا کننده یا دیسک های کربوراندوم نامیده می شود. دیسک های مولد شده مانت نشده ، سیاه یا در رنگ های تیره هستند، دارای ماتریکس نرم بوده ونسبت به stoneها با سرعت بیشتری ساییده می شوند، باعث ایجاد سطحی زبر می شوند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p181

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر