• افزایش حساسیت عاجی یک وضعیت کلینکی شایع که درمان دشواری دارد. نواحی سرویکال دندان ها شایع ترین ناحی بروز این مشکل هستند.
  • عاج می تواند حساس ودردناک نسبت به گرما ، غذاهای شیرین ،مواد شیمیای یا اسمزی یا حتی تحریکات لمسی . احتمالا بدنه سلول ادنتوبلاست وزواید انها در انتقال مستقیم حساسیت نقش داشته باشند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 4p133

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 1 p 25

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر