اعمال پوشش غیر متخلخل به (یک سطح)، به طوری که آن را غیر قابل نفوذ کند.

به طور مثال Subgingival Marginal Seal به قرار دادن لبه ی روکش پایین تر از لبه ی لثه، و Supragingival Marginal   Seal  به قرار دادن لبه روکش بالای ستیغ لثه می گویند. Seal کردن توبول های عاجی برای جلوگیری از حساسیت بعد از کار توسط وارنیش یا باندینگ های عاجی، و استفاده از فیشورسیلانت مثال های دیگری از سیل هستند.

منبع:

Sakaguchi RL, Powers JM. Craig’s restorative dental materials. Elsevier Health Sciences; 2012 Jul 16.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD. Fundamentals of Fixed Prosthodontics, ed 2. Chicago, 1981. Quintessence Publishing Co.; 241:147.

2.Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics.

3.McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر