• قانون نسبت طلایی . یک فرمول نسبت های دندان جلوی باهم از لحاظ زیبایی توضیح می دهد .
  • لبخند از نظر زیبایی ، خوشایند به نظر می رسد که هنگام نگاه کردن از جلو ، سایز هر دندان در آن لبخند باشروع از خط وسط تقریبا ۶۰% دندان مزیال آن باشد. نسبت دقیق دندان دیستال به دندان مزیال ۰٫۶۱۸ می باشد. این نسبت های زیبایی تکرار شونده .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch12 p229

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر