ریج ها و برجستگی های نامنظم سفت مخاط جونده در نیمه قدامی کام سخت را می گویند.

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004 page 782
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Williams PL. Gray's anatomy
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر