روشی است که در آن، ریشه ی دندان بدون توجه به اینکه چه کاری روی تاج انجام شده، خارج می گردد. این روش برای دندان های چند ریشه که مشکل پریودنتال دارند استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg, Whitsett LD. Fundamentals of fixed prosthodontics.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14

2.Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر