عبارت از خارج کردن ریشه بدون دست زدن به تاج آن می باشد.این روش برای دندان های چند ریشه که مشکل پریودنتال دارند استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg, Whitsett LD. Fundamentals of fixed prosthodontics.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر