• به علائم موجود در روند بیماری یاعلائمی که در روند بیماری اتفاق می افتد اشاره می کند ولی بخش از زنجیره بیماری نیست. برای مثال ضایعات پوسیده موجود می توانند risk indicator باشند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p75

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر