موقعیت دندان پزشک حین کار در ارتباط با موقعیت بیمار ، مناسب برای دندانپزشکان راست دست در موقعیت ساعت ۷

معاینه ودرمان دندان های قدامی ماندیبل ، دندان های خلفی ماندیبل خصوصا سمت چب، دندان های قدامی ماگزیلا ، بهتر است سر بیمار به سمت دندانپزشک چرخش یابد

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 7p186

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر