• یک شیار گیر دار افقی در عاج می باشد ، در ترمیم های پیچیده استفاده می شود، توسط فرز شماره ۳۳۰ در کف جینجیوال مستقر می گردد وداخل تر نسبت به DEJ قرار می گیرد
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 16p447

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر