• شیار کم عمق به منظور ایجاد گیر بیشتر بخش پروگزیمال در مقابل حرکات پروگزیمالی ثانویه در حفرات کلاس II امالگم ایجاد می شود . زمانی تجویز می شوند که دندان تراش خورده کوتاه است . تراش این گروها می تواند تاپس از اعمال هرگونه بیس حین تراش نهایی، به تآخیر افتد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5-17p157-480

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر