ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد. مزایای سمان RMGI  زمان کارکرد طولانی تر همزمان با ست شدن سریع تر و استحکام اولیه بالاتر است. آن ها همچنین به راحتی به رزین متصل می شوند.از معایب این مواد وجود مونومر آزاد و در نتیجه زیست سازگاری کمتر  نسبت به سمان گلاس آینومر معمولی است.

منبع:

McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7. Chapter 25 page 260

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر