ارتجاعیت

ارتجاعیت عبارت از مقاومت یک ماده به تغییر شکل دائمی است و معرف میزان انرژی لازم برای تغییر شکل ماده تا حد تناسب می باشد.

همانطور که در شکل مشاهده می شود، با محاسبه ی سطح زیر قسمت الاستیک نمودار استرس-استرین، ارتجاعیت به دست می آید.

در ارزیابی سیم های ارتودنسی ارتجاعیت اهمیت خاصی دارد.

شکل پایین منحنی نیرو -خمش را برای یک سیم ارتودنسی نیکل- تیتانیوم نشان می دهد. در این شکل مشاهده می شود که بخش بارگذاری (فعال شدن) سیم، متفاوت از بخش برداشتن نیرو (غیر فعال شدن) است. این تفاوت هیسترزیس نامیده می شود.

واحد ارتجاعیتmMN/m3 یا mMPa/m است.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر