• پوسیدگی های باقیمانده ، پوسیدگی های هستند که در حفرات دندانی کامل شده به صورت تصادفی یاعمدی توسط دندانپزشک به جای گذارده می شوند.چنین پوسیدگی های اگر در DEJ یا دیواره های مینایی آماده شده باشند، قابل قبول نیستند اما اگر در عاج affected مخصوصا نزدیک پالپ باشند، قابل قبول اند.
منبع:

Heymann, H., 1392. Art and Science of Operative Dentistry. Royan pazhouh .ch 5 p 155

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر