ریلاپس ارتودنسی  تمایل دندان ها برای بازگشت به موقعیت قبل از درمان خود می باشد که به ویژه در دندان های قدامی فک پایین شایع تر است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر