در جابجایی قابل برگشت دیسک مفصلی، ارتباط طبیعی بین کندیل و دیسک طی باز نمودن دهان بر هم می خورد. حین باز کردن دهان و طی حرکت انتقالی کندیل، موقعیت دیسک اصلاح می گردد و در واقع کندیل از لبه خلفی دیسک عبور می نماید و اصطلاحا جا می افتد (Reducing Disk). این جا افتادن همراه با صدای کلیک مفصل است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket,s oral medicine. 11 th ed, 2008.

2.James RH, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery, 5th edition 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر