طبق قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) زمانی که یک جسم نیرویی به جسم دوم وارد می کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان مقدار بر جسم اول وارد می کند. این نیروها از لحاظ اندازه مساوی و از لحاظ جهت مخالف هم هستند. نیوتن به این جفت نیرو ها عمل و عکس العمل می گوید.

منبع:

Nanda R. Esthetic and biomechanics in orthodontics. 2nd ed. Elsevier.2013; 80p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر