• تیغه های فرز تنگستن کارباید دو وجه دارند : وجه شیاری که به سمت برش است وبه آن Rake face گفته می شود ودیگری وجه ترخیص یا وجه فضای آزاد clearance face وبه آن خوانده می شود.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr. EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6p178

Yasini, E., 1395.Operative Dentistry. Jahad daneshgahi .ch 6 p156

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر