یکی از تست ها برای اندازه گیری استحکام باند، تست push out است. وقتی که این تست برای آزمایش استحکام باند ادهزیو به عاج استفاده شود، یک قطعه عاجی با ضخامت ۱ تا ۲ میلی متر، سوراخ می شود تا سوراخ استوانه ای مخروطی ایجاد شود. به سطح داخلی این سوراخ ادهزیو زده می شود و سوراخ با کامپوزیت پر می شود. پس از ذخیره سازی، استوانه ی کامپوزیتی از سمتی که قطر کمتری دارد، در عاج push می شود و استحکام باند از تقسیم نیروی رانش (اکستروژن) بر مساحت جانبی استوانه ی مخروطی بدست می آید. این روش شرایط کلینیکی را بیشتر از تست های استحکام باند برشی/کششی شبیه سازی می کند. زیرا کامپوزیت کیور شده و استرس پلیمریزاسیون مرتبط با آن را محدود میکند.

چنانچه این روش شامل دیسک هایی از عاج ریشه ای بوده و کانال ریشه با ماده ی تست شده پر شده باشد، برخی به آن تست micro push-out میگویند.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر