• هنگام رویش دندان وبرقراری تماس پروگزیمال بادندان مجاور که قبلا رویش یافته، در ابتدا یک نقطه تماس وجود دارد.
  • با سایش سطوح دو دندان مجاور طی حرکات فیزیولوژیک اندازه نقطه تماس افزایش یافته وتبدیل به ناحیه تماس می شود
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann, H., 2011. Art and Science of operative dentistry. s.l.:elsevier.ch 1p20

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر